ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞİTİMİ

  • PDF

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olan Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programımızla, zihinsel engelli bireylerin potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarmayı, bağımsız yaşam becerileri ile öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmalarını, psikomotor, dil ve konuşma, sözlü ve yazılı anlatım, toplumsal uyum ve bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz.

Diğer programlarımızda olduğu gibi zihinsel engelliler destek eğitim programımızın da özü bireysel eğitim planlarına dayanır. Engel grupları bazı ortak özellikler taşımakla birlikte, her çocuk kendine özgüdür. Bu sebeple kurumumuza başvuran zihinsel engelli bireylerin belirli ölçeklerle değerlendirilmesinin ve bir süre gözlenmesinin ardından, Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı çerçevesinde yıllık bireysel eğitim planı hazırlanır. Plan hazırlanırken belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı belirli periyotlarla kontrol edilir, gerekli hallerde planda değişikliğe gidilebilir.

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı, kendi içerisinde dokuz alt bölüme ayrılır. Bunlar,

Bilişsel Becerilere Hazırlık

Öz Bakım Becerileri

Günlük Yaşam Becerileri

Toplumsal Uyum Becerileri

Dil, Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri

Psikomotor Becerileri

Sosyal Hayat

Türkçe

Matematik

Bireyin bu alt bölümlerden hangisine ihtiyacı olduğu, Rehberlik Araştırma Merkezleri, aile ve kurumumuzun ortak çalışmasıyla belirlenir. Bu bölümleri de kısaca açıklayalım:

Bilişsel Becerilere Hazırlık

Bilişsel Becerilere Hazırlık modülü, zihinsel yetersizliği olan bireylerin destek eğitimine başladıklarında öğrenmelerinin kalıcı ve anlamlı olması, daha sonraki aşamalarda önerilecek olan modüllerdeki kazanımlar için bireyi hazırlamak amacıyla geliştirilmiştir. Hazırlanan modül ağır ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği olup daha önce özel eğitim hizmeti almamış veya akademik becerileri içeren modüllerden herhangi birisini alamayacak durumda olan bireyleri ve 36-72 ay grubunda yer alan zihinsel yetersizliği olan çocukları kapsamaktadır.

Bu modülde algı çalışmaları, yönerge çalışmaları, boyama çalışmaları, oyun, eşleme çalışmaları, taklit becerilerini geliştirme çalışmaları, renkler, karşıtlıklar ve nesne bulma çalışmaları yapılmaktadır.

Öz Bakım Becerileri

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için farklı ortamlarda öz bakım becerileri konusunda yaşama hazırlanmaları gerekir. Öz Bakım Becerileri modülüyle bu bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlıyoruz. Öz bakım becerileri, bireyin başkalarına bağımlı olmadan gereksinimlerini karşılaması için gerekli olan becerileri içerir.

Bu modülde kişisel bakım ve temizlik, giysileri çıkarma ve giyinme ile yemek yeme becerileri üzerine çalışılmaktadır.

Günlük Yaşam Becerileri

Günlük Yaşam Becerileri modülü, zihinsel yetersizliği olan bireylerin bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan ev içi becerilerini (ev temizliği, mutfak becerileri, giysi bakımı vb.) bireylere kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu modülden yararlanması gereken öğrencilerimiz, merkezimizde bulunan uygulama odası ve mutfağında bu becerilerini geliştirecek ortamı bulabilmektedirler.

Bu modülde çeşitli araç-gereçleri kullanma (telefon, bilgisayar, saç kurutma makinesi vb), ev temizliği ve düzeni, giysilerin bakımı (giysi katlama, ütü yapma, çamaşır asma, düğme dikme, ayakkabı boyama vb), mutfak becerileri (ocak ve fırını kullanma, yiyecek doğrama-rendeleme, sandviç-tost hazırlama, çay demleme, ayran yapma, yemek masasını hazırlama ve toplama vb) üzerine çalışılmaktadır.

Toplumsal Yaşam Becerileri

Bu modül, zihinsel yetersizliği olanlara okul öncesi dönemden başlayarak güvenli ve bağımsız yaşam becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Toplumsal Yaşam Becerileri modülünde iletişim becerileri, toplum yaşamındaki kurallar, yolculuk yapma, meslekler, bilinçli tüketicilik (ATM’den para çekme, fatura yatırma, alışveriş yapma, para üstünü hesaplama, tasarruf yapma vb) gibi becerilerin geliştirilmesi üzerine çalışılmaktadır.

Dil, Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri

Bu modülde zihinsel yetersizliği olan bireylerin alıcı dil (ses yönü, dinleme, yönergeleri yerine getirme, taklit becerileri vb), ifade edici dil (olay anlatımı, hikaye anlatımı, sözcükler, ekler, oyun oynama, resimli kart çalışmaları vb) ve alternatif iletişim becerilerini (beden dili, işaret, nesnelerle iletişim)geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Psikomotor Beceriler

Duyu organları, zihin ve kasların birlikte çalışması sonucu ortaya çıkan davranışlar psikomotor olarak adlandırılır. Modül, bu becerilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Psikomotor Beceriler modülü kapsamında büyük ve küçük kas gruplarını geliştirici çalışmalar yapılmaktadır. Oturma-kalkma, nesneleri itme-çekme, yürüme, zıplama, merdiven çıkma, parmaklarla küçük nesne takibi, hamur yoğurma, ipe malzeme dizme, kağıt kesme, makaraya ip sarma gibi çalışmalarla öğrencilerin psikomotor becerileri geliştirilmektedir.

Sosyal Hayat

Sosyal Hayat modülü, sosyal bilgiler ve hayat bilgisi konularını kapsamaktadır. Bu modülde yer alan kazanımlar zihinsel yetersizliği olan bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanılabileceği bilgi ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlayacak nitelikte düzenlenmiştir.

Bu modül kapsamında sınıf kuralları, sağlıklı yaşam, yılın bölümleri, dünyamız ve gökyüzü, çevremizdeki varlıklar, iletişim, Atatürk ve bayrağımız, önemli günler ve yurdumuzu tanıyalım gibi konular işlenmektedir.

Türkçe

Okuma-yazma öğretimi, bireylerin sahip olduğu zihinsel, duygusal, davranışsal ve bilişsel becerilerinde önemli değişikliklerin olmasında etkilidir. Türkçe modülü, zihinsel yetersizliği olan bireylere etkili okuma becerisi kazandırarak Türkçeyi etkili ve doğru kullanmalarını amaçlamaktadır.

Türkçe modülü kapsamında algı çalışmaları, ilk okuma-yazmaya hazırlık (el-göz koordinasyonu, temel çizgi çalışmaları vb), ses-hece-kelime-cümle, okuma-yazma, dinleme, izleme ve dilbilgisi çalışmaları yapılmaktadır.

Matematik

Bu modül zihinsel yetersizliği olan bireylere, matematik becerileriyle günlük yaşamda karşılaşacakları problemleri çözmeye yardımcı olacak düşünme becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Modül kapsamında nesneler arasındaki ilişkiler (az-çok, büyük-küçük, uzun-kısa, uzak-yakın vb), ritmik sayma, doğal sayılar, dört işlem, kümeler, ölçüler ve geometrik şekiller gibi konular çalışılmaktadır.

Sitemizi Paylaşın

Online Sayısı

Şu anda 14 konuk çevrimiçi

Bize Ulaşın

Adres: Vali Rahmi Bey Mh. 139 Sk. No:34 Buca/İZMİR (Buca Karakolu sokağı)
Telefon: 0232 420 09 26
GSM    : 0533 711 03 99
Faks    : 0232 442 28 22
e-posta: info@burcakozelegitim.com