BEDENSEL ENGELLİLER EĞİTİMİ

  • PDF

Bedensel engelli  bireylerin genel özelliklerinin çok geniş bir yelpazede çeşitlilik göstermesi, yaşam kalitelerinin arttırılması ve belli bir düzeyde tutulması gereğinden hareketle Bedensel Engelli Bireyler Destek  Eğitim Programına duyulan ihtiyacın önemi ortaya çıkmaktadır.

Bedensel engelli bireylerin var olan kaba ve  ince motor becerilerini artırmak, belirli bir düzeyde tutmak ve kullandığı tüm  ortopedik  araç  ve gereçlerden en iyi  şekilde yararlanmalarını sağlamak için eğitimin desteklenmesi gerekmektedir.  

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, özel eğitim hizmetleri kapsamında destek eğitim kurumlarına devam eden bedensel (spastik ve ortopedik) yetersizliği olan bireylerin verilen özel eğitim hizmetinden etkili bir biçimde ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak amacıyla ülkemizde bedensel yetersizliği olan bireylerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.


Programın Genel Amaçları

Bu program ile bireylerin; 
1. Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları,
2 . Duruş (postür)  ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri , 
3 . Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,
4 . Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları,
5. Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları,
6. Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları, 
7. Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon ) hareketlerini geliştirmeleri,
8. Yardımcı cihaz,  araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmeleri,
9. Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri,  
10. Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri

beklenmektedir.

Sitemizi Paylaşın

Online Sayısı

Şu anda 6 konuk çevrimiçi

Bize Ulaşın

Adres: Vali Rahmi Bey Mh. 139 Sk. No:34 Buca/İZMİR (Buca Karakolu sokağı)
Telefon: 0232 420 09 26
GSM    : 0533 711 03 99
Faks    : 0232 442 28 22
e-posta: info@burcakozelegitim.com