ÖZEL EĞİTİM NEDİR ?

  • PDF

Özel eğitim, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.

Özel gereksinimi olan bireylerin, mümkün olan en erken dönemde, gereksinimlerine uygun eğitim ortamlarında, uygun yöntemler ve araç-gereçler kullanılarak desteklenmesi, var olan kapasitelerini en üst seviyede kullanabilmeleri açısından önemlidir. Ayrıca bu bireylerin toplumca kendilerinden beklenen rol ve sorumluluklar ile gelişimsel görevlerini yerine getirebilmeleri, kendilerine en uygun özel eğitim hizmetinden yararlanabilmelerine bağlıdır.

Özel eğitim, bireyin akranlarıyla en fazla birlikte olabileceği ve aynı zamanda eğitim gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayabileceği ortamlarda gerçekleştirilmelidir. Engelli bireyin, bu eğitim ile bireysel ve toplumsal becerilerini en üst seviyeye çıkarması amaçlanır.

Özel eğitim ve rehabilitasyon, engelli bireyler için bir haktır. Engeli olan ve eğitimden fayda görebileceği hastane ve rehberlik araştırma merkezlerinden alacağı raporla tespit edilen birey, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.

Ülkemizde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri, ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın ruhsat vererek denetlediği özel özel eğitim merkezleri tarafından verilmektedir. Söz konusu kurumlar hem açılış, hem de işleyiş sürecinde oldukça sıkı kurallara göre denetlenirler. Bu kurumlarda, kurumların eğitim verdiği engel türüne göre uzman personel istihdam edilir.

Özel eğitimde belki de en önemli husus, eğitime başlama yaşıdır. Bireyin özel eğitim gereksinimi ne kadar erken tespit edilirse, eğitimden sağlayacağı fayda o kadar büyük olur. Ancak ülkemizde okul öncesi eğitimden yararlanma oranı henüz istenen seviyeye ulaşmadığından, çocuk kendisindeki bir takım farklılıkları gözlemleyebilecek bir eğitimciyle en erken ilköğretim çağında karşılaşmaktadır. Dolayısıyla özellikle zihinsel yetersizliği olan çocuklar, büyük fayda görecekleri özel eğitimden 7 yaşına kadar faydalanamamaktadırlar. Bu nedenle, ebeveynlerin çocuklarını düzenli hekim kontrolüyle birlikte çocuk gelişim uzmanları ve çocuk psikologlarına da kontrol ettirmeleri hayati önem taşır.

Ebeveynlerin çocukları hakkındaki kendi gözlemleri de, özel eğitim açısından son derece önemlidir. Eğer çocuğunuz okul öncesi dönemde;
•    Yeni doğduğunda hiç ağlamadıysa,
•    Size tepki vermiyor ve bakmıyorsa,
•    Sesin geldiği yöne bakmıyorsa,
•    Zamanında yürümedi veya konuşmadıysa,
•    2 yaşına kadar konuşmayı öğrenip, birden konuşmayı kestiyse,
•    Oyuncakları ile oynamıyorsa,
•    Kucaklanmaktan hoşlanmıyor ya da tepki vermiyorsa,
•    Duyma, görme, yürüme, konuşma problemi varsa,
•    Durduğu yerde duramıyorsa,
•    Kimseyle iletişim kurmuyorsa, arkadaşı yoksa,
•    Oyun oynamayı bilmiyorsa ya da amaçlı oyun oynayamıyorsa,
•    Bazı seslere tepki verdiği halde adı söylendiğinde tepki vermiyorsa,
Okul döneminde,
•    İlköğretim 1. sınıf sonunda okuma-yazma becerisi kazanamadıysa,
•    Akılda tutma, çağrışım yapma becerilerinde geriyse,
•    Matematik işlemlerini kavrama vb. konularda sınıf düzeyinin altındaysa,
•    Okuldaki disiplin kurallarına uymuyorsa (Ders esnasında sınıf içerisinde izin almadan kalkıp yürüyorsa, sırasında oturmuyorsa, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle sürekli sorunlar yaşıyorsa vb.)
mutlaka bize başvurunuz. Kurumumuzda size hem tanılama ve rapor alma sürecinde rehberlik edilecek, hem de vereceğimiz eğitim ve rehabilitasyon hizmetiyle çocuğunuzun kapasitesini en üst seviyede kullanabilmesi sağlanacaktır.

Devrim BURÇAK
Kurum Müdürü
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Sitemizi Paylaşın

Online Sayısı

Şu anda 9 konuk çevrimiçi

Bize Ulaşın

Adres: Vali Rahmi Bey Mh. 139 Sk. No:34 Buca/İZMİR (Buca Karakolu sokağı)
Telefon: 0232 420 09 26
GSM    : 0533 711 03 99
Faks    : 0232 442 28 22
e-posta: info@burcakozelegitim.com