ÖZÜRLÜ HAKLARI - Özürlü Aylığı

  • PDF
Makale İçeriği
ÖZÜRLÜ HAKLARI
Özürlü Sağlık Raporu
Bakım Ücreti
Özürlü Aylığı
Vergi Avantajları
Ulaşımda Sağlanan Hak ve Hizmetler
Tüm Sayfalar


Özürlü Aylığı

Yetkili hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporuna göre “özürlü” (özür oranı %40-69) ve “başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü” (özür oranı %70 ve üzerinde) olan,
Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,
Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya ek aylık hakkından yararlanamayan,
Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,
Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan,
Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler.
Ayrıca yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlar, bakımın fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilirler.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda yetim aylığı almakta olan özürlü çocukların aylık veya gelirleri, alacağı özürlü aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır.
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ödenen bakım ücretleri, muhtaçlığın tespitinde bir gelir olarak dikkate alınmaz. Yani gerekli şartlar varsa hem bakım ücreti, hem de özürlü aylığına birlikte başvurulabilir.
Özürlü aylığından yararlanabilmek için, ikamet edilen yerin defterdarlık ya da mal müdürlüklerine aşağıdaki belgelerle başvurmak gerekir.
-    Özürlü sağlık kurulu raporu
-    3 adet fotoğraf
-    Nüfus cüzdanı
-    Başvuru belgesi (başvurulan yerden temin edilir)Sitemizi Paylaşın

Online Sayısı

Şu anda 3 konuk çevrimiçi

Bize Ulaşın

Adres: Vali Rahmi Bey Mh. 139 Sk. No:34 Buca/İZMİR (Buca Karakolu sokağı)
Telefon: 0232 420 09 26
GSM    : 0533 711 03 99
Faks    : 0232 442 28 22
e-posta: info@burcakozelegitim.com